POVODNĚ a SUCHO: stejné příčiny a stejná řešení.image

Ještě před sto lety dokázala česká krajina zadržet kolem 11 miliard kubických metrů vody. Dnes je to jen polovina! Zčásti kvůli zastavění půdy novými silnicemi, halami, parkovišti a domy. Hlavním důvodem je ale odvodnění půdy melioracemi, napřímením potoků a řek a nevhodným hospodařením, které způsobuje erozi, utužení půdy a úbytek organické hmoty.


Na druhou stranu se za posledních 60 let v České republice zvedla průměrná teplota o dva stupně a výpar z půdy se zvýšil zhruba o polovinu. Tyto dva trendy se potkaly a jsou společnou příčinou stále častějšího sucha i bleskových povodní. Po zastavěné, utužené půdě v jednolitých celcích voda steče do regulovaných potoků, a když prší víc, způsobí povodňovou vlnu.


Po pár hodinách nebo dnech voda odteče mimo republiku a půda zase rychle vyschne. 


Dešťová voda je přitom jediná, kterou máme. Do ČR žádná řeka nepřitéká, všechny tečou pryč! Sucho a povodně mají společné řešení: udržet vodu v krajině. Co nejdéle a co nejvýše, to je základní pravidlo. Když přijdou přívalové deště, voda zůstane v půdě a podstatně omezí riziko povodní. Z půdy se voda postupně uvolňuje, můžou ji využít stromy a rostliny, sytí studny a řeky. Abychom zajistili vodu pro lidi i pro přírodu a účinně se chránili proti povodním, musíme rychle, plošně a systematicky uzdravit krajinu.


Fungující krajina má dostatek vody a zároveň je odolná proti povodním. 


Taková krajina vyžaduje velké množství vzájemně propojených opatření na celých povodích řek nebo alespoň větších potoků. Znamená to budování tůní, mokřadů, mezí, poldrů, hrázek, rušení meliorací, rozvolňování toku potoků…

To všechno hodně rychle a na velkém území, abychom sucho aspoň trochu dohnali. Půda je národní poklad – trvá kolem 200 let, než se vytvoří centimetr půdy! Přitom na vysušené a udusané půdě stačí jeden prudší déšť a ten centimetr je nenávratně pryč.
Obce a soukromí vlastníci mohou taková opatření dělat na svých pozemcích, ale zvládnou jen jednotlivosti. 

Stát je zároveň příliš daleko. Ke znatelnému zlepšení problémů se suchem a s povodněmi potřebujeme v kraji takových projektů stovky ročně! Proto je nezbytné, aby plánování, přípravu a stavby ve velkém řídil a táhl kraj. Právě o to se snažíme v Libereckém kraji. Náš plán zahrnuje:


1. Tvorbu komplexních studií opatření v krajině v jednotlivých povodích. Tuto práci musí řídit, zadávat a táhnout kraj prostřednictvím některé své společnosti. V Libereckém kraji se nabízí Agentura regionálního rozvoje.

2. Jednání s vlastníky (obcemi i soukromníky) o těchto opatřeních. To je úkol pro politiky ve vedení kraje ve spolupráci s úředníky.

3. Podporu přípravy konkrétních projektů (finanční, odbornou, při zajištění potřebných povolení). Podporu realizace konkrétních projektů, včetně možného kompletního převzetí projektu. Podporu žadatelů při získávání finančních zdrojů z operačních programů a národních zdrojů. Toto vše je opět práce pro Agenturu regionálního rozvoje.
4. Jednání se státními podniky Povodí Labe a Ohře, které mají na starost správu vodních toků včetně protipovodňových opatření a disponují dalšími financemi. Zde je nutné osobní nasazení politického vedení kraje.


Jak vrátit vodu do krajiny


Cílem koalice Pro KRAJinu je prosadit obnovu krajiny jako jednu z priorit kraje, udělat z ní osobní prioritu hejtmana nebo náměstka pro životní prostředí, vyčlenit na tuto oblast každoročně 100-150 mil. Kč z krajského rozpočtu a s využitím dalších zdrojů do obnovy krajiny ročně investovat 400-500 mil. Kč. 

Nejde o finančně náročné projekty, takže za pár let takové investice budou na stavu krajiny hodně znát! A přínosy těchto investic budeme čerpat po desítky let! Ať už jde o dostatek vody ve studních, o lepší podmínky pro zemědělství a pro lesy, nebo o to, že nebudeme muset budovat další kilometry vodovodů, přivaděčů a hlubokých vrtů a že nebudeme muset platit za povodňové škody.
Je to jedna z nejlepších investic, jakou si lze představit.

Povodeň v Raspenavě, červen 2020. Po pěti letech sucha začalo pršet, a rychle přišly povodně:

Povodně Raspenavanejnovější články
image

Josef Šedlbauer: Musíme to překlepat, a využít koupený čas k zásadním změnám

Rozumím tomu, že jste po včerejším oznámení opatření naštvaní, unavení, znechucení nebo vystrašení z toho, kam spějeme.

Více
image

Ovocné aleje i Sad zrození: přidejte se k sázení!

Pomozte sázet nové aleje ovocných stromů, ať máte za deset let kam chodit na rande nebo na procházku s dětmi.

Více
image

182 miliard pro budoucnost

Peníze na obnovu země po pandemii můžeme využít k uzdravení krajiny i českého školství. Současný vládní návrh není dobrý.

Více