Veřejné projednání krajského "územního plánu": o prázdninách a bez veřejnosti? Zapojte se!image

"Návrhy nových ploch pro bydlení odvozovat ze sociodemografických prognóz v souladu s koncepcemi rozvoje obcí v širších územních souvislostech."

Rozumíte této úřednické hatmatilce? Liberecký kraj právě projednává aktualizaci svého "krajského územního plánu", tedy Zásad územního rozvoje LK. Citovaná věta je jediným pravidlem, které by mělo usměrnit výstavbu rodinných domů v širším okolí Liberce.

Ta věta je úplně bezzubá. Z pohledu kraje tak bude jedno, pokud si velké rozvojové plochy pro rodinné domy navrhne např. Nová Ves, tedy malá obec bez napojení na železnici, ze které budou všichni do Liberce najíždět auty.

Nebo když to samé udělá Chrastava, město s rozvinutým občanským vybavením, umístěné na železnici a kapacitní silnici I/35. Obě tyto obce jsou totiž v tzv. rozvojové oblasti Liberec umožňující významné změny v území.

Chceme, aby kraj usměrňoval rozvoj obcí mnohem aktivněji. Pouze kraj může zabránit nepřiměřené výstavbě, která ničí krajinu v okolí větších měst.

Veřejné projednání Zásad územního rozvoje LK se bez jakékoli snahy na něj veřejnost skutečně upozornit konalo DNES, 23. července, od 12:30. Dalších 7 dní běží lhůta na uplatnění připomínek. Napište nám do středy 29. července na [email protected] vaše podněty, zapracujeme je do společné připomínky!

https://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Zasady-uzemniho-rozvoje-Libereckeho-kraje/aktualizace-c-1-zasad-uzemniho-rozvoje-libereckeho-kraje-rozpracovana/5-navrh-aktualizace-c-1-zur-lk-pro-verejne-projednani

nejnovější články
image

Josef Šedlbauer: Musíme to překlepat, a využít koupený čas k zásadním změnám

Rozumím tomu, že jste po včerejším oznámení opatření naštvaní, unavení, znechucení nebo vystrašení z toho, kam spějeme.

Více
image

Ovocné aleje i Sad zrození: přidejte se k sázení!

Pomozte sázet nové aleje ovocných stromů, ať máte za deset let kam chodit na rande nebo na procházku s dětmi.

Více
image

182 miliard pro budoucnost

Peníze na obnovu země po pandemii můžeme využít k uzdravení krajiny i českého školství. Současný vládní návrh není dobrý.

Více