182 miliard pro budoucnostimage

Ve stínu dohadů o opatřeních proti koronaviru jde do vlády návrh, jak rozdělit 182 miliard korun, které na obnovu země po pandemii posílá Evropská Unie. Je to velmi zajímavý balík peněz, členské země totiž mají neobvykle volnou ruku v tom, jak ho použít.

Část peněz má směřovat na adaptaci na změnu klimatu. Nabízí se využít je na obnovu krajiny. Lepší investici těžko najdete: zdravá krajina s meandrujícími potoky, tůněmi, zdravou půdou, pestrými lesy, remízky a dalšími prvky lépe odolává suchu i přívalovým dešťům a snižuje škody, s nimi spojené. Obnova krajiny zároveň vytváří pracovní místa a tyto peníze jdou z velké části do platů lidí. Kromě toho nám zdravá krajina poskytuje tzv. ekosystémové služby nedozírných hodnot (více o tom zde).

Další skutečná investice do budoucnosti je školství. České školství má celou řadu neduhů, mezi ty největší patří nevyrovnaná kvalita škol a oddělování dětí z chudších a zranitelnějších rodin od těch z bohatších a vzdělanějších rodin již v raném věku. Jak trefně píše sociolog Daniel Prokop, doktor a zedník spolu naposledy studují v páté třídě. Úspěch dítěte nezáleží na talentu, ale spíš na jeho původu, a o spoustu talentů tak přicházíme.

Jak by tady mohly pomoci evropské peníze? Měly by směřovat jednak do školek, které mají být dostupné i dětem z chudých rodin už v raném věku (oběd zdarma tu dělá velkou službu). Na základních školách je potřeba dostatek dobře zaplacených učitelů a učitelek, které mají na starosti přiměřený počet dětí, aby zvládli i ty problémovější. A také asistentů pedagogů, školních psychologů, ale i administrativních pracovníků, kteří budou řešit papírování, aby se ředitelé a učitelé mohli věnovat práci s dětmi.

Třetí důležitá oblast pro investice je rozvoj obnovitelných zdrojů v neuhelných regionech. Do uhelných regionů budou proudit peníze z Fondu spravedlivé transformace, nelze ale čekat, že se tam vytvoří takové kapacity obnovitelných zdrojů, aby pokryly spotřebu celé České republiky. Vznik mnoha malých a středních místních elektráren, využívajících obnovitelné zdroje, je v zájmu nás všech. Jejich majiteli navíc nemusejí být velké energetické firmy, ale lidé, místní firmy a obecní samosprávy. Takto to funguje v Německu.

Vládní návrh bohužel tyto oblasti opomíjí. Kromě toho vznikl bez jakékoli konzultace – s obcemi, kraji, univerzitami, organizacemi zaměřenými na ochranu přírody. Podporujeme proto požadavek na stažení vládního návrhu a jeho předložení k diskuzi s odborníky i s veřejností, na jejímž základě by měl být zásadně přepracován.

nejnovější články
image

Josef Šedlbauer: Musíme to překlepat, a využít koupený čas k zásadním změnám

Rozumím tomu, že jste po včerejším oznámení opatření naštvaní, unavení, znechucení nebo vystrašení z toho, kam spějeme.

Více
image

Ovocné aleje i Sad zrození: přidejte se k sázení!

Pomozte sázet nové aleje ovocných stromů, ať máte za deset let kam chodit na rande nebo na procházku s dětmi.

Více
image

182 miliard pro budoucnost

Peníze na obnovu země po pandemii můžeme využít k uzdravení krajiny i českého školství. Současný vládní návrh není dobrý.

Více