#PEČUJEMEimage

Nechcete dožívat v ústavu? My také ne. Podpoříme služby, které poskytují péči doma. #PEČUJEME
Málokdo si představuje jako vysněný závěr života pobyt v domově důchodců. Se stárnoucí populací bude čím dál obtížnější dosáhnout toho, aby život v ústavu byl skutečně důstojný. Chceme takovou síť domácí a terénní péče, aby senioři mohli co nejdéle vést normální život doma. Speciální téma jsou pro nás malé děti v kojeneckých ústavech – to je realita, která děti prokazatelně poškozuje pro další život, a hlavně není nutná. Ukončíme ji i v Libereckém kraji, podobně jako už některé jiné kraje, které dokázaly zajistit potřebné pěstouny. Dokonce to vyjde laciněji…


Dítě patří do rodiny!

Podpoříme přechodnou pěstounskou péči a změníme kojenecký ústav na zařízení pro krátkodobé pobyty zdravotně handicapovaných dětí po nezbytně dlouhou dobu. Jde to v jiných krajích, musí to jít i u nás. Umístění dětí do náhradní rodinné péče je skutečně náhradní řešení, proto budeme podporovat především biologické rodiny pro bezpečný návrat dítěte.

Podrobněji je tento záměr popsaný zde.


Porodní pokoje a služby porodních asistentek

Přirozený porod u zdravé ženy není nemoc. Budeme jednat s krajskými nemocnicemi o zřízení porodních pokojů, kde porody probíhají s pomocí porodní asistentky a v podmínkách co nejbližších domácímu prostředí při zachování vysoké bezpečnosti pro maminky i miminka. V rámci stavebních změn v liberecké nemocnici budeme hledat objekt, který bude možné přebudovat na porodní dům.

Budeme iniciovat jednání se zdravotními pojišťovnami o hrazení služby porodní asistentky i během těhotenství a šestinedělí z veřejného zdravotního pojištění. Komunitní porodní asistentka v Libereckém kraji v současnosti je, je ale jen jedna a její služby si musí rodiče hradit z vlastních finančních prostředků. Porodní asistentka má vzdělání i zákonnou možnost pečovat o ženu během fyziologického (tedy zdravého) těhotenství, porodu a šestinedělí, kdy může zároveň kontrolovat i miminko. To uleví přetíženým pediatrům a gynekologům, pro pojišťovnu to navíc bude levnější.

Další body týkající se zdravotního programu najdete tady v článku k bodu #SOBĚSTAČNĚ.Musíme vědět, co lidé potřebují

Kraj pracuje velmi málo nebo vůbec s dostupnými daty – veřejnými daty z úřadů, daty z cloudových nástrojů (např. mapa exekucí, ale i jiné), ani s daty, které má k dispozici od sociálních služeb. Bez znalosti a vyhodnocování dat ale nejde efektivně nastavovat síť služeb a měnit ji podle reálných potřeb. Datové a analytické podklady navíc pomohou obcím a neziskovým organizacím při přípravě nových projektů.

V současné chvíli je celá řada sociálních služeb financována z prostředků EU. Každý přechod programovacího období přinesl vzestup některých typů služeb a zánik dalších – nepočítalo se s jejich financováním z jiných než evropských zdrojů. To nedává smysl. Kraj musí být připraven toto financování alespoň zčásti převzít. Podpoříme vznik rezervního fondu na financování registrovaných služeb a služeb navazujících po skončení programovacího období.

Liberecký kraj by měl rovněž uvažovat o zřízení tzv. B sítě sociálních služeb – tam dávat služby financované projektově, nové služby (testování), služby s podezřením na neefektivitu nebo služby, které porušují pravidla, nejsou transparentní apod. To samozřejmě vyžaduje jejich daleko lepší znalost, než doposud – viz výše. Jde o praxi, kterou jiné kraje běžně používají, mají A síť klasických služeb a B síť pro to, co chtějí lépe sledovat a co možná později ukončí, nebo přesunou do A sítě.


Propojíme firmy a organizace, které pomáhají lidem

Většina neziskových organizací v sociální oblasti je financována z veřejných zdrojů, jen některé neziskovky jsou schopny najít sponzory pro svou činnost – nejčastěji se ale jedná o drobnější částky na podporu miniprojektů. Vytvoříme systém, který propojí síť firemních dárců s těmito neziskovkami.


Neziskovky mají mít prostor pracovat, ne vyplňovat formuláře

Kraj v současné době přerozděluje finanční prostředky pro sociální služby ze státního rozpočtu. Toto financování se děje ve třech kolech během jednoho roku. To je ubíjející a neefektivní pro všechny zainteresované strany – služby mají v prvním kole kráceny požadované prostředky (aby zbyly peníze do dalších kol), pracují s nevyváženými rozpočty a nemálo času pak věnují zabezpečení financování na celý rok. Zas a znovu vyplňují stejné žádosti, dokládají stejné dokumenty apod. Krajští úředníci pak hodně času věnují administraci výzev, kontrole došlých žádostí, obesíláním žadatelů apod. 

Změníme tento systém a zrušíme přinejmenším jedno kolo žádostí. Ušetříme tak kapacitu úředníků a organizacím uvolníme energii na to, co mají skutečně dělat.

Budeme prosazovat změnu systému financování sociálních služeb na tříletá období.


Dostupné bydlení

Bydlení představuje v současné době velký problém pro nezanedbatelnou část společnosti. Lidé, kteří nedosáhnou na hypotéku (dle odhadů nejméně 20% dospělých) jsou odsouzeni k nájemnímu bydlení, jehož ceny rostou a podmínky pronájmu se zpřísňují. Část domácnosti se propadá do bytové nouze nebo jim taková nouze hrozí. Krajním případem je bezdomovectví, spojené se zdravotními problémy. Problém se týká stále větší části obyvatel, zejména ovšem nižší střední vrstvy jako jsou pracující s vysokými náklady na bydlení, matky samoživitelky nebo osamělí senioři.

Podpoříme projekty obcí na sociální bydlení organizačně, metodicky i finančně.


Podpoříme komunitní centra

Pomůžeme obcím a neziskovkám najít financování komunitních center, kde se mohou potkávat různé generace – mateřská centra, kluby seniorů, zájmové kroužky dětí a dospělých, prostory pro setkávání a pořádání kulturních a vzdělávacích akcí.


Podpoříme terénní péči a odlehčovací služby

Budeme podporovat terénní sociální služby, aby mohli senioři, ale i lidé s potřebou speciální péče, žít doma. Budeme usilovat o vznik denních stacionářů, které odlehčí rodinným příslušníkům lidí, kteří ve zvýšené míře potřebují podporu a péči svého okolí. 


Prevence je vždy levnější a výhodnější než řešení následků

Kumulace osob ve stejně špatné životní situaci na jedno místo přináší jen negativa – motivace lidí ke změně jde pod bod mrazu, situace se zhoršuje, lidé nemají vztah k místu svého bydliště, děti situaci, ve které žijí (ošklivé bydlení, vysoká nezaměstnanost a nelegální práce, dluhy, drogy apod.) přijímají jako obecnou normu a nesou si to do dalšího života. Vysoké nájmy jsou často hrazeny prostřednictvím sociálních dávek a byznys s chudobou je tak financován ze státního rozpočtu. Tito lidé potřebují mít možnost bydlet jinak a lépe, získat kompetence k řádnému užívání bytu, získat práci, řešit dluhy a mít podporu (i kontrolu) relevantních sociálních služeb. 

Ve spolupráci s obcemi budeme detailně mapovat vývoj v lokalitách, předjímat vznik nových rizikových míst a intenzivně spolupracovat se sociálními službami, asistenty prevence kriminality, policií apod. 

Prostřednictvím Asociace krajů budeme usilovat o vznik zákona o sociálním bydlení.


Pomůžeme domácnostem v nouzi

Chudoba nepostihuje jen nezaměstnané, ale také seniory nebo pracující rodiče-samoživitele, nízko vzdělané osoby atd. S rostoucími cenami jídla a bydlení se tato skupina zvětšuje. Liberecký kraj má 11,05 % dospělých osob v exekuci (údaj z roku 2018), některé obce dosahují ovšem čísel mezi 20 a 30 %! Je to vážný blok na pracovním trhu, který poškozuje ekonomiku celého kraje.

Podpoříme síť služeb dluhového poradenství a pomůžeme obcím vyhledávat lidi, žijící v chudobě, kteří propadávají sítem sociálních služeb – např. matky samoživitelky nebo osamělé seniory. Mnohdy se jedná o osoby, které jsou zaměstnané, ale jejich příjem nestačí na pokrytí jejich nákladů.  

Budeme spolufinancovat fungování potravinové banky a nábytkové banky pro Liberecký kraj. 

Více o tom, jak jsme usilovali o pomoc samoživitelkám během koronakrize, najdete zde.


Garanti programu:

Mgr. Barbora Šolková, autorka programu. Bára je naše externí spolupracovnice, která v minulosti pracovala jako zaměstnankyně Agentury pro pro sociální začleňování, jako ředitelka vedla libereckou pobočku Člověka v tísni. V současnosti je spolumajitelkou a ředitelkou liberecké firmy Loktu She, předsedkyní představenstva obecně prospěšné společnosti Návrat, která provozuje dva azylové domy v Liberci,  a členkou Potravinové banky v Liberci.

Bára Šolková


Anna Kšírová (porodnictví)Renata Loudová (porodnictví)


nejnovější články
image

Josef Šedlbauer: Musíme to překlepat, a využít koupený čas k zásadním změnám

Rozumím tomu, že jste po včerejším oznámení opatření naštvaní, unavení, znechucení nebo vystrašení z toho, kam spějeme.

Více
image

Ovocné aleje i Sad zrození: přidejte se k sázení!

Pomozte sázet nové aleje ovocných stromů, ať máte za deset let kam chodit na rande nebo na procházku s dětmi.

Více
image

182 miliard pro budoucnost

Peníze na obnovu země po pandemii můžeme využít k uzdravení krajiny i českého školství. Současný vládní návrh není dobrý.

Více