#SOBĚSTAČNĚ!image

Energii jde vyrábět lokálně, bez uhlí a bez poškozování vodních zdrojů! #SOBĚSTAČNĚ
Dopady spalování uhlí vidíme na severu kraje, kde důl Turów ohrožuje zdroje vody a zdraví lidí zplodinami z elektráren. Naše elektřina přitom pochází z podobných dolů a elektráren. V Německu dobře fungují energetické spolky, které vyrábějí energii levnějším a čistším způsobem, navíc nad nimi mají kontrolu lidé v místě, nikoli miliardáři sídlící v daňových rájích. To je šance pro nás i pro sousedy v Polsku. Chceme, aby Liberecký kraj byl inspirací pro další české i evropské regiony!


Vyrábět energii v Libereckém kraji je možné a výhodné

Kritizujeme těžbu uhlí v polském dole Turów kvůli dopadům na vodu, klima a ovzduší, ale české doly Bílina nebo Vršany se ničím neliší. 40% elektřiny v ČR pochází z hnědého uhlí a Liberecký kraj téměř všechnu energii dováží. V Německu i dalších zemích jsou komunitní projekty na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů tahounem transformace energetiky. Pokud se na projektu podílí obyvatelé, mnohem snáz také akceptují třeba stavbu větrníků. V naší vlastní historii máme příklad – elektrifikaci za první republiky zařídily především taková lokální energetická sdružení.

Budeme poskytovat obcím, firmám a občanům profesionální poradenství pro přípravu projektů energetických spolků po technické i obchodní stránce. Budeme takové projekty i sami zakládat např. s využitím volných střech na krajských budovách (střední školy, domovy důchodců, úřady) pro fotovoltaické systémy. Zapojením okolních budov obce, podniků i soukromníků zajistíme výhodnější elektřinu pro všechny zúčastněné, lepší využití vyrobené energie (např. firmy potřebují energii hlavně ve dne, kdy je výroba ze solárních panelů nejvyšší) a snížení nákladů na instalaci a řízení takového projektu.
Přes Lužické hory nemusí vést vedení. Máme jiné řešení!

Přes Lužické hory má vést vedení vysokého napětí, které krásné krajině nepřidá. Záložní zdroj elektřiny pro šluknovský výběžek je ale potřeba. Budeme usilovat o to, aby bylo Šluknovsko zásobováno elektřinou z obnovitelných zdrojů, na jejichž vybudování chceme spolupracovat i se saskou vládou, ve které sedí také Zelení. Ti nás v čele s německou europoslankyní Annou Cavazzini přijeli v kampani podpořit dokonce osobně a rádi budou s Libereckým krajem v budoucnu úzce spolupracovat.


Nejlepší energie je ta, kterou nemusíme vyrobit

Zadáme zhodnocení uhlíkové stopy a zpracujeme SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan) pro všechny nemovitosti kraje (školy, nemocnice, domovy seniorů apod.). Při každé budoucí investici do nemovitostí budeme směřovat k navrženým řešením  - nejde jen o zateplení, ale i o větrání a o možnosti získávání udržitelné energie (zejm. fotovoltaické panely a fototermické panely).

Nabídneme odbornou a metodickou podporu obcím, malým investorům a společenstvím vlastníků v bytových domech v oblasti energetických úspor, obnovitelných zdrojů a komunitní energetiky – konzultace, zpracování projektů. Budeme vyhledávat a propojovat producenty a možné spotřebitele odpadního tepla z technologií a průmyslových odpadů.


Jídelny v krajských zařízeních budeme zásobovat z místních zdrojů.

Podpoříme místní výrobce potravin nákupy jejich produkce do jídelen středních škol a dalších zařízení, zřizovaných Libereckým krajem.
Nemocnice musí být připravené na rostoucí potřeby zdravotní péče

Podporujeme vznik adekvátně personálně i přístrojově vybaveného Centra urgentní medicíny v krajské nemocnici.  Je podmínkou pro zachování vysoce specializované (tzv. centrové) péče v kraji. Využijeme této příležitosti i k navýšení počtu akutních lůžek v nemocnicích kraje a to i vzhledem k neočekávaným hrozbám jako jsou epidemie nebo bezpečnostní hrozby.

Mimořádnou péči budeme věnovat nemocnicím okresního typu, neboť jsou díky současnému systému úhrad péče nejohroženější složkou zdravotního systému.


Základem zdravotnictví jsou zdravotníci

Podmínkou rozvoje zdravotní péče není ani tak množství postavených budov a nakoupených přístrojů, ale v první řadě dostatečný počet kvalitních, správně proškolených a spokojených zdravotnických profesionálů. Současná medicína učinila zásadní pokrok v léčbě dříve obtížně léčitelných chorob. Dostupnost této léčby je ale v nynější  české realitě nejednou sporná. Aktivním jednáním se zdravotními pojišťovnami prosadíme navýšení počtu ambulantních specialistů potřebných oborů.

Podpoříme co nejefektivnější spolupráci krajských nemocnic s praktickými lékaři, jejich vzdělávání i kontrolu.

Zdravotní sestry jsou dlouhodobě podceňované  a pro zdravotnictví naprosto nezbytné. Prosadíme motivační a stabilizační stipendia pro studenty těchto oborů. 

Ve spolupráci s Asociací krajů budeme prosazovat kvalitní a intenzivní kurzy češtiny a aprobační kurzy pro zájemce o práci středního zdravotnického personálu ze zemí EU i mimo EU.

Spolu s univerzitou budeme hledat cestu, jak zajistit snadnou a bezproblémovou prostupnost vzdělávání a praxí mezi studijními obory zdravotních sester a záchranářů, studujících na Technické univerzitě.

Rodiny nemocných na konci jejich cesty jsou často ponechány bez včasných informací a pomoci. Podpoříme terénní pečovatelské služby, hospicovou a dlouhodobou intenzivní péči v kraji.
Rychlá a spolehlivá zdravotní záchranná služba

O kvalitě života a leckdy i o přežití často rozhoduje péče poskytnutá akutně, přitom kvalitně a bez zbytečných odkladů. Není možné mít v každém městě nemocnici vybavenou veškerou moderní technikou, ale je nutné zajistit, aby se i z odlehlých částí kraje nemocný nebo zraněný člověk dostal rychle a bezpečně.

Navýšíme počet sloužících záchranářů zejména v odlehlejších částech kraje a posílíme síť adekvátně vybavených výjezdových stanovišť. Budeme usilovat o posílení kompetencí zdravotnických záchranářů a o sjednocení výbavy a výcviku posádek s ostatními kraji ČR.


Garanti tématu:

Ondřej Černý (zdravotnictví, krizové řízení)Martina Vondrová (místní potraviny)Josef Šedlbauer (obnovitelná energie, energetické spolky)Jiří Louda (obnovitelná energie, energetické spolky)Články k tématu:

Potraviny:

Zdravotnictví:

Energetika:


Videa k tématu:


nejnovější články
image

Josef Šedlbauer: Musíme to překlepat, a využít koupený čas k zásadním změnám

Rozumím tomu, že jste po včerejším oznámení opatření naštvaní, unavení, znechucení nebo vystrašení z toho, kam spějeme.

Více
image

Ovocné aleje i Sad zrození: přidejte se k sázení!

Pomozte sázet nové aleje ovocných stromů, ať máte za deset let kam chodit na rande nebo na procházku s dětmi.

Více
image

182 miliard pro budoucnost

Peníze na obnovu země po pandemii můžeme využít k uzdravení krajiny i českého školství. Současný vládní návrh není dobrý.

Více