Venkovské prodejny jsou důležité pro všední dny i zvládání krizíimage

Malé prodejny základních potravin představují jednu z nejvýznamnějších služeb zlepšujících kvalitu života na venkově. Od devadesátých let jich ovšem setrvale a razantně ubývá. Během let 2006-2016 zanikly v ČR téměř čtyři tisícovky menších prodejen a nahradilo je zhruba 240 větších obchodů typu supermarket. Dostupnost prodejen se tak zhoršuje, a to pociťují hlavně obyvatelé menších sídel.

Malé prodejny jsou totiž důležité pro všední život i zvládání krizí.

Venkovské prodejny představují pro kvalitu života na venkově klíčový prvek. Možnost si zaběhnout pro menší nákup kousek od domova a nebýt neustále odkázán jen na auto, to je hodnota, kterou si uvědomí každý, kdo při vaření zjistí, že mu něco drobného do receptu chybí. Pro starší lidi, kteří už nemohou řídit, či děti bez řidičského oprávnění je tato možnost pak zcela zásadní. Venkovské prodejny taktéž posilují vztahy na malých obcích, lidé v nich mají možnost vzájemně se potkávat.

V neposlední řadě zvyšují venkovské prodejny významně odolnost území proti náhlým krizím. Koronavirová pandemie velmi dobře ukázala, že základní služby je třeba zajišťovat v co nejbližší vzdálenosti od bydliště. Cestování hlavně starších lidí autobusy do supermarketů v nejbližším městě představuje v takových situacích zbytečné riziko. Při povodních, haváriích na silnicích a podobných kritických situacích platí to samé.

Obecně je dostupnost základních služeb v souladu s principy udržitelného rozvoje. Šetří cesty autem, a tedy uhlíkové emise, zároveň šetří i stav veřejných rozpočtů, neboť silnice jsou méně zatížené.

Všechny tyto důvody by měly vést veřejnou správu k otázce, zda nehledat cesty, jak provoz těchto menších venkovských prodejen podpořit.Dotační program vedení kraje odmítlo

Některé kraje v ČR tak mají či měly zavedené dotační programy na podporu provozu venkovských prodejen (jednalo se např. o kraj Vysočina či Plzeňský kraj). Na základě toho předložil náš kandidát Jindřich Felcman, právník a expert na územní plánování, v únoru tohoto roku krajskému výboru pro hospodářský a regionální rozvoj koncept nového dotačního programu na podporu venkovských prodejen.

S kolegy zpracoval Jindřich Felcman následující geografickou úlohu:

-        Sídla od 200 do 650 obyvatel. V sídlech pod 200 obyvatel je již zcela neekonomické prodejnu udržovat, v sídlech nad 650 obyvatel se již může prodejna uživit i bez dotace. Tato ekonomická data vychází z analýzy Asociace českého tradičního obchodu sdružující i ty největší řetězce malých prodejen Enapo, Coop, CBA apod.

-          Sídlo se nachází dál než 800 m cesty od sídla nad 1000 obyvatel, ve kterých lze již s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat fungující obchod.

„Tato analýza nám vyhodila v Libereckém kraji celkem 117 sídel. Z analýzy asociace malého obchodu vyplynula žádoucí výše dotace zajišťující udržitelný provoz prodejny 135.000 Kč při plné otevírací době 40 hod. týdně. Odhad byl, že v 1/3 těchto sídel bude čerpána plná dotace, v 1/3 poloviční dotace (pro prodejny se zkrácenou otevírací dobou) a v 1/3 sídel nikdo dotaci nevyužije, nebude zde žádný zájemce. Dotační program tak měl odhadovanou alokaci cca 8 mil. Kč,“ popisuje výstup analýzy Felcman.

Přes důkladně a odborně připravený podklad byl ovšem tento záměr v krajském výboru zamítnut. Většinu členů výboru nominují Starostové pro Liberecký kraj a ANO. „Argument byl v podstatě jediný –  však si přece dneska každý může dojet autem. Ta neschopnost vidět svět jinak, než jak funguje tady a teď, z té diskuze přímo křičela,“ popisuje průběh jednání J. Felcman.


Hejtman projednal, slíbil a nic neudělal

Se záměrem na tento dotační program jsme následně oslovili hejtmana Martina Půtu (Starostové pro Liberecký kraj). Odpor jeho stranických kolegů byl totiž poněkud překvapivý – hejtman v jednom ze svých veřejných vyjádření deklaroval, že o takový dotační program by měl zájem. Při jednání přislíbil, že v dané věci prověří ještě možné zdroje na úrovni státu. Poté, i přes urgence, už v tématu nikterak nepokročil a nijak nereagoval.

J. Felcman uzavírá ke zkušenosti s tímto tématem: „Je zjevné, že nové myšlenky musí přinést do vedení kraje noví lidé. V současnosti chybí náhled na to, co potřebují mladí lidé, starší lidé, méně úspěšní lidé, nebo lidé, kteří prostě chtějí žít trochu jinak. A hlavně chybí náhled na to, co by se mohlo dělat do budoucna jinak. Ovšem co se nevyvíjí, to zakrňuje. A my rozhodně zakrněný kraj nechceme.“

nejnovější články
image

Josef Šedlbauer: Musíme to překlepat, a využít koupený čas k zásadním změnám

Rozumím tomu, že jste po včerejším oznámení opatření naštvaní, unavení, znechucení nebo vystrašení z toho, kam spějeme.

Více
image

Ovocné aleje i Sad zrození: přidejte se k sázení!

Pomozte sázet nové aleje ovocných stromů, ať máte za deset let kam chodit na rande nebo na procházku s dětmi.

Více
image

182 miliard pro budoucnost

Peníze na obnovu země po pandemii můžeme využít k uzdravení krajiny i českého školství. Současný vládní návrh není dobrý.

Více