Zařídíme elektronické úřední hodinyimage

Koronavirová krize nás naučila jednu zásadní věc – velká část pracovních cest nemusí být v dnešní době vůbec vykonána. Stačí se připnout přes telekonferenci. Tento trend musí liberecký krajský úřad zachytit a zlepšit tak dostupnost svých služeb.

Podstatná část agendy krajského úřadu spočívá v projednávání složitějších správních kauz, investičních projektů, dotačních žádostí apod. Typický klient krajského úřadu je tak například zástupce sportovního klubu starajícího se o mládež, co se potřebuje poradit, jak dát dohromady žádost o dotaci ze sportovního fondu. Na odbor životního prostředí chodí obce či investoři, kteří chtějí projednat svoje stavební záměry. Na odbor zdravotnictví či sociální péče přicházejí poskytovatelé těchto služeb a vyřizují si ke své činnosti potřebná oprávnění.

Na krajský úřad se zkrátka zpravidla nechodí jen pro razítko, je tu jen málo agend, které jsou vyřizovány „na přepážce“.  Protože velká část činností úředníků tak spočívá v konzultacích a jednáních, není třeba, aby museli být klienti na krajském úřadě fyzicky přítomni. Elektronické úřední hodiny jim dají záruku, že se v objednaném čase mohou s příslušným úředníkem spojit elektronicky, telekonferenčně. 

V rámci telekonferenčních jednání je přitom možné jednat ve více lidech, souběžně nahlížet do podkladů, třeba i pořizovat zápisy. Možnosti moderních telekonferenčních systémů jsou široké, existuje již mnoho otevřených platforem, které jsou pro uživatele zdarma přístupné. Jediné, co chybí, je zavést takovou možnost na úřadě jako standard. 

Liberecký krajský úřad je třeba připravit pro budoucnost. Koronavirová krize se může opakovat. I kdyby tomu tak nebylo – a doufejme, že nebude – vždy bude mít smysl přibližovat úřady lidem a zvyšovat klientům komfort při vyřizování jejich záležitostí. V neposlední řadě se tím eliminuje mnoho zbytných cest a nutnost budovat vedle úřadu nová parkovací místa za desítky milionů. Postačí k tomu software za pár desítek tisíc a chytré vedení kraje.

nejnovější články
image

Josef Šedlbauer: Musíme to překlepat, a využít koupený čas k zásadním změnám

Rozumím tomu, že jste po včerejším oznámení opatření naštvaní, unavení, znechucení nebo vystrašení z toho, kam spějeme.

Více
image

Ovocné aleje i Sad zrození: přidejte se k sázení!

Pomozte sázet nové aleje ovocných stromů, ať máte za deset let kam chodit na rande nebo na procházku s dětmi.

Více
image

182 miliard pro budoucnost

Peníze na obnovu země po pandemii můžeme využít k uzdravení krajiny i českého školství. Současný vládní návrh není dobrý.

Více