Vaši lidé

Ing. Jiří LOUDA, Ph.D.

Ing. Jiří LOUDA, Ph.D., 36 let, Janov nad Nisou vědecký pracovník Institutu pro ekonomickou a environmentální politiku a projektový manažer v oblasti životního prostředí

Příroda se mění. Ubývá vody v krajině, v přehřátých (vybetonovaných) městech se lidem žije stále hůře, zvyšuje se spotřeba energie (chlazení během horkých letních dní atd.), ale přesto stále dochází k nepochopitelnému plýtvání s přírodními zdroji. Naši předci zacházeli s krajinou mnohem ohleduplněji, ale také chytřeji. Dodnes můžeme v našem kraji např. narazit na pozůstatky stovek lidmi vybudovaných tůní, rybníčků a dalších malých vodních nádrží, které však již dávno neplní svou funkci. Zeleň ve městech nachází stále méně prostoru i přesto, že odborné studie dokazují, že zeleň výrazně ochlazuje prostředí měst. 


Osobně mám k přírodě velmi blízký vztah od malička. Od 7 let jsem skautem a v přírodě jsme trávili během dětství celé prázdniny. Během studií na Vysoké škole ekonomické jsem velmi záhy zjistil, že pro efektivní ochranu životního prostředí je potřeba užší spolupráce mezi přírodovědci a ekonomy.  Vystudoval jsem proto magisterský obor Ekonomika a správa životního prostředí, tématu propojení ochrany životního prostředí a ekonomie jsem se dále věnoval v i doktorském studiu. Během studia jsem byl viceprezidentem české pobočky mezinárodní studentské organizace pro udržitelnou ekonomiku a management OIKOS.


Oblastí životního prostředí se profesně zabývám téměř 15 let. Zaměřuji se především na témata adaptací obcí na změnu klimatu s využitím přírodě blízkých opatření, propagací a prosazováním ozeleňování měst, alternativními způsoby lesního hospodaření, rozvojem komunitní energetiky a obnovitelných zdrojů na místní úrovni a energetickým managementem obcí. V rámci svých projektů se snažím přenášet nejnovější poznatky z oblasti vědy (i ze zahraničí) do praxe v našich podmínkách, proto spolupracuji s obcemi, neziskovými organizacemi, ministerstvy i univerzitami z celého světa. Své zkušenosti chci nyní nabídnout také našemu kraji a proto se hodlám zasadit o: 


1/ obnovu starých vodních prvků v krajině – nemůžeme si dovolit, aby stále vzácnější voda odtékala kanály a řekami pryč 

2/ ozeleňování měst a obcí a zapojování vodních prvků do života v obcích (revitalizace říčních toků atd.) – to je naše klimatizace buducnosti

3/ podporu energetických spolků, které jsou založené na využívání obnovitelných zdrojů a spotřebě energie přímo v místě produkce – využívejme zdroje energie, které nám dává příroda zdarma

4/ efektivnější využívání energie ve veřejném sektoru – energetický management na úrovni obcí přinese nemalé úspory

5/ širší zapojení místních obyvatel a komunit do péče o krajinu – využijme jedinečné znalosti místních lidí


Jiří Louda je autorem článku Krajina je nejlepší investice.

Máme radost, že vás tu máme.
Nechte nám, prosím, svůj e-mail!

Pokračujeme v práci, do které jsme se pustili. Pokud chcete vědět, co se kolem Pro KRAJinu děje, přihlašte se k odběru newsletteru. Posíláme ho jednou měsíčně.