Vaši lidé

Mgr. Aleš BĚLOHRADSKÝ, MSc.

Mgr. Aleš BĚLOHRADSKÝ, MSc., 31 let, Hodkovice nad Mohelkou ekonom, analytik, vědecký pracovník Univerzity Karlovy, skautský instruktor, člen Komise pro nakládání s nemovitým majetkem kraje

V rámci doktorského studia na Karlově univerzitě se zabývám otázkou, jak posílit ekonomickou konkurenceschopnost odlehlých regionů. Myslím přitom zejména na Frýdlantsko, kde jsem vyrostl, a sklářský kraj pod Lužickými horami. Cesta podle mě není ve vytváření podmínek pro investice velkých firem, na které se často sází. Ty totiž v kraji téměř nic nenechají, nejsou provázané s místní ekonomikou. Skutečná a trvalá prosperita vzniká jinak, propojováním podniků a institucí i na jiné než čistě ekonomické bázi. Kraj tomu může vytvářet podmínky. Vzato do důsledků, setkávání lidí z univerzity s lidmi z podniků, propojování sociálních služeb a podnikové sféry, či dokonce něco tak zdánlivě okrajového, jako rekonstrukce starého lesního divadla tak můžou ekonomice prospět dlouhodobě víc než vybudování průmyslové zóny. Jde o to, aby byli lidé motivovaní a činorodí. Dobré nápady a vzájemná podpora pak už přijdou samy.


Ekonomický rozvoj jsem studoval i v Holandsku na utrechtské univerzitě. I tam jsem lehce nahlédl do fungování komunální politiky. Holandsko pro mě asi hned tak nepřestane být vzorem a inspirací.


Téměř pět let jsem působil na Ministerstvu financí. Vyhodnocoval jsem dopady stárnutí populace a analyzoval fungování zdravotnictví a sociálních systémů. Během této práce jsem se podílel na výstupech Evropské komise a OECD. Díky tomu vím, že velká část problémů ve zdravotnictví je v působnosti kraje, zejména dostupnost zdravotní péče. V tom bych chtěl podporovat zodpovědnější přístup kraje, například skrz posílení terénních zdravotních a sociálních služeb.


V současnosti pracuji pro nezávislý ekonomický think-tank na tom, aby rozhodování veřejné správy bylo víc než dosud založeno na reálných datech a analýzách, aby se tolik neutrácelo za věci, které nefungují. Rád bych na kraji podpořil totéž: důkladnou analytickou práci.


Mnoho času věnuji skautským aktivitám. Podílím se na vzdělávání mladých skautských vedoucích. Pravidelně na konci léta organizuji zážitkový tábor v Jizerských horách pro starší skauty a skautky. Občas žasnu, jak skvělí a spolehliví lidé ve skautu vyrůstají - a jsem rád, že k tomu můžu aspoň drobně taky tu a tam přispět. A když to jde, sám trávím čas nejraději v Jizerkách – na skalách, na běžkách nebo jakkoli jinak. 

Máme radost, že vás tu máme.
Nechte nám, prosím, svůj e-mail!

Pokračujeme v práci, do které jsme se pustili. Pokud chcete vědět, co se kolem Pro KRAJinu děje, přihlašte se k odběru newsletteru. Posíláme ho jednou měsíčně.